Dana Bodara Procházková

 

Nebojte se ničeho. Máte ve svém nitru všechnu moudrost, všechno vědění, všechnu energii a všechnu sílu.


                                                    Eileen Caddy


Více

Dana Bodara Procházková  Deví - masáže Mohendžodáro.

Více

Články